Ouderenzorg

Cesartherapie Groenoord behandelt ouderen zowel in de praktijk als bij hen thuis. Dit laatste gebeurt wanneer een oudere niet voldoende mobiel is om de praktijk te bezoeken. Het doel van de thuiszorgtherapie is het vergroten en behouden van de zelfredzaamheid van thuiswonende (kwetsbare) ouderen en chronisch zieken, zodat deze, zo lang mogelijk, veilig in de eigen vertrouwde woonomgeving kunnen blijven wonen. Het voordeel van een behandeling aan huis is dat de oefentherapeut de thuissituatie goed kan observeren en op die manier beter kan inspelen op de klachten van de doelgroep.

De oefentherapeut kan worden ingeschakeld als er problemen (zijn) ontstaan op het gebied van mobiliteit, balans, staan, lopen en verplaatsen. Vaak uit zich dit in een achteruitgang van de dagelijkse activiteiten.

Voor een behandeling aan huis is een verwijzing van de huisarts vereist. revalidatie
Thuiszorgmedewerkers kunnen hier wel een rol in spelen door mogelijke problemen vroegtijdig te signaleren.