Disclaimer

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website, www.cesartherapiegroenoord.nl. Door deze website te bezoeken en/ of de op deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Hoewel de informatie op deze website met zorg wordt samengesteld en onderhouden, uit betrouwbaar geachte bronnen, kan Cesartherapie Groenoord niet in staan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Cesartherapie Groenoord garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. In geen geval is Cesartherapie Groenoord aansprakelijk voor directe of indirecte schade welke het gevolg is van of verband houdt met het gebruik van informatie verkregen op de website. Idem dito geldt dit voor het gebruik van websites waarnaar op deze site wordt verwezen. Het gebruik van dergelijks links is geheel voor eigen risico van de gebruiker.

Cesartherapie Groenoord, of de rechthebbende, behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, inclusief de disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Cesartherapie Groenoord behoudt alle rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, waaronder alle teksten, grafisch materiaal, huisstijl en logo’s.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cesartherapie Groenoord is het niet toegestaan om informatie op deze website te vermenigvuldigen, te verspreiden of openbaar te maken voor commerciële doeleinden. De informatie op deze website mag wel worden afgedrukt en/ of worden gedownload voor privédoeleinden, bijvoorbeeld voor het maken van een werkstuk. Wel dient dan vermeld te worden dat de informatie is gevonden op www.cesartherapiegroenoord.nl. Logo’s mogen niet worden gewijzigd.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.