Afspraak maken

3 manieren om een afspraak te maken

U heeft geen verwijzing meer nodig van uw huisarts. Oefentherapie Cesar is direct toegangelijk (DTO).

Wilt u een afspraak maken? Dit kan telefonisch, per mail of door  het formulier hiernaast in te vullen.

Telefoon: 010- 785.76.36
Mocht u ons niet direct kunnen bereiken, bijvoorbeeld omdat wij aan het behandelen zijn, wilt u dan a.u.b. het antwoordapparaat inspreken. Wij bellen u dan zo spoedig mogelijk terug!

Email: info@cesartherapiegroenoord.nl

Invulformulier: U kunt nu direct via deze site een afspraak maken door het formulier hiernaast in te vullen.

Uw eerste afspraak:

Als u voor de eerste keer naar de praktijk komt, wilt u dan het volgende meenemen:

uw zorgverzekeringspas, waar tevens uw BSN nummer op vermeld staat
de verwijzing van uw (huis-)arts (indien van toepassing)
een grote handdoek (voor gebruik op de mat of op de behandeltafel)

Na de kennismaking vindt er een intake plaats, wat ongeveer een  half uur in beslag zal nemen. Aan de hand van de bevindingen uit het intakegesprek en het onderzoek zal de therapeut in overleg met u een behandelplan opstellen waarin sterk rekening wordt gehouden met uw persoonlijke situatie (werk- en leefomstandigheden) en eventuele persoonlijke wensen. Er wordt zo doelgericht mogelijk ingespeeld op uw zorgvraag, oftewel wat u wilt bereiken door middel van de therapie. Eventuele vervolgafspraken zijn doorgaans 1 x per week en duren een half uur. Indien de therapeut het nodig acht, kan de behandelfrequentie worden verhoogd.

Direct afspraak maken

    Uw naam (verplicht)

    Uw email (verplicht)

    Uw telefoonnummer (verplicht)

    Neem contact op via (verplicht)

    Uw vraag