Vergoeding

Vergoeding

De vergoeding kan variëren per zorgverzekeraar. Klik hier voor een overzicht van de vergoedingen per zorgverzekeraar.

krijgen 9 behandelingen per jaar vergoed uit de basisverzekering. Indien nodig nog 9 behandelingen en daarna eventueel een wisselend aantal uit een aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen, dat uit de aanvullende verzekering vergoed wordt, is afhankelijk van het gekozen pakket.

krijgen vanaf de 10e behandeling 100% vergoed uit de basisverzekering. De eerste 9 behandelingen worden meestal vergoed vanuit een aanvullende verzekering.

krijgen een wisselend aantal behandelingen vergoed uit de aanvullende verzekering.

Controleert u voor de zekerheid de polis van uw verzekering.
Neem bij uw eerste behandeling uw verzekeringspasje mee. Controleer thuis in uw polisvoorwaarden het aantal behandelingen oefentherapie Cesar, dat per jaar wordt vergoed.

Het tarief 2024
Deze tarieven gelden alleen voor behandelingen die buiten de vergoeding van uw verzekering vallen. Wanneer wij niet rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar kunnen declareren of wanneer u over het aantal te vergoeden behandelingen heen zit, krijgt u van ons een particuliere nota.

Een behandeling in de praktijk: € 42,50.
Een behandeling aan huis van de patiënt:
(Op verwijzing van arts)
€ 60,00.
Screening, intake en onderzoek (zonder verwijzing): € 58,00
Intake en onderzoek na verwijzing: € 56,00
Telefonisch Consult € 42,50
Verzuimtarief: € 27,50.