Ester van der Drift

Ik ben in 2001 afgestudeerd als oefentherapeute Cesar, daarnaast heb ik ook de opleiding voor sportmassage gedaan*. In 2003 ben ik de praktijk begonnen die uiteindelijk uitgegroeid is tot Cesartherapie Groenoord (2006). Na diverse cursussen, met name op het gebied van 3dmobilisatie ben ik uiteindelijk gespecialiseerd in bekkenklachten en slaapproblematiek.
Ik heb ervaring met vrijwel alle klachten die met het bewegingsapparaat te maken hebben, van reuma tot hyperventilatie, van een hernia tot een nieuwe heup. Het stuk bekkenklachten, zoals bijvoorbeeld bij zwangeren, incontinentie, obstipatie en verzakkingen, heeft bij mij extra interesse. Ook slaapproblemen, die bij allerlei klachten invloed kunnen hebben, neem ik graag mee in mijn behandeling.
Het doel wat ik voor ogen heb binnen de therapie is dat mensen hun eigen lichaam beter leren kennen, eigen grenzen leren stellen en zich meer bewust worden van hun eigen houding en bewegingspatroon, zodat klachten en beperkingen verminderd of verholpen kunnen worden.

Ester staat vermeld in het kwaliteitsregister van paramedici en is lid van de beroepsvereniging VvOCM. Ook is de praktijk aangesloten bij het landelijk netwerk Slaapoefentherapie.

*De sportmassage wordt soms als ondersteuning van de oefeningen binnen de therapie ingezet.

ervddrift@cesartherapiegroenoord.nlCaroline den Exter

Ik ben afgestudeerd in 2014 als Oefentherapeut Cesar aan de Hogeschool in Utrecht. In september 2014 ben ik begonnen met werken bij Cesartherapie Groenoord. Ik richt mij met name op het behandelen van ouderen, zwangerschapsgerelateerde klachten en onverklaarbare lichamelijke klachten (bijv. hyperventilatie, spanningsklachten). In 2019 hebben Ester en ik de opleiding voor slaapoefentherapie afgerond en  nemen we dit ook mee tijdens de behandeling, indien van toepassing.
Daarnaast behandel ik ook de indicaties die genoemd zijn op de homepage. Mijn doel is om patiënten therapeut te maken van het eigen lichaam zodat een patiënt weet wat nodig is om een klacht gunstig te beïnvloeden. Ik vind het belangrijk dat een patiënt bewust wordt van zijn eigen houding en bewegingen in het dagelijks leven en daarbij zijn grenzen leert kennen  van belasting en belastbaarheid.  Ik hoop u te motiveren in het eigen bewegen.

Caroline staat vermeld in het kwaliteitsregister van paramedici en is lid van de beroepsvereniging VvOCM. Ook is de praktijk aangesloten bij het landelijk netwerk Slaapoefentherapie.

caroline@cesartherapiegroenoord.nl